Utredningar och rapporter

Det finns många frågor inom studiestöds- och utbildningsområdet som är intressanta och gemensamma för de nordiska länderna. Här presenteras några utredningar och underlag och rapporter som har tagits fram gemensamt av de nordiska studiestödsmyndigheterna.