Om ASIN

Du har nu kommit till vår mötesplats för samverkan kring studiestödet i Norden. Vi som leder och organiserar detta samarbete är en arbetsgrupp som kallar oss ASIN (Arbetsgruppen för studiestöd i Norden). Här ingår representanter från studiestödsmyndigheterna i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Färöarna, Åland och Grönland.

Om ASIN

Arbetsgruppen för studiestöd i Norden (ASIN) ska stödja ett nära samarbete mellan de statliga myndigheterna som ansvarar administrationen av studiestöd i de nordiska länderna och de självstyrande områdena.

På webbplatsen hittar du arbetsgruppens och myndigheternas egna utredningar, deras statistik över studiestödet, mötes- och konferensinformation och kontaktinformation. Det är också här du anmäler dig till våra konferenser.

Vår samverkansplattform innebär en mötes- och konferensyta där du som är medlem kan dela och arbeta med dokument och information. För att komma åt vårt arbetsmaterial krävs det att du har en inloggning. När materialet är klart publiceras det här så att alla kan ta del av det.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.

Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.

Bakgrund

Det nordiska samarbetet inom studiestödsområdet inleddes 1972 då ett samnordiskt utskott lämnade ett betänkande avseende studiestöd vid studier i annat nordiskt land. Frågan behandlades därefter av Nordiska ministerrådet och av riksdagen i respektive land. År 1974 genomfördes en direktörskonferens för studiestödsmyndigheterna i Norden. Direktörskonferenser har sedan dess ordnats regelbundet. Vid sidan om konferenserna har det funnits mer eller mindre tillfälliga arbetsgrupper som utrett gemensamma frågor som exempelvis vilken tid man ska få studiestöd för och återbetalning.

De olika arbetsgrupperna samlades slutligen inom ASIN (arbetsgruppen för studiestöd i Norden) som sedan 1980 haft ett regelbundet samarbete.

Målsättning

ASIN utbyter gemensamma erfarenheter och om utvecklingen av bestämmelser och praxis, bland annat när det gäller en effektiv förvaltning, EU-rättens påverkan av den nationella lagstiftningen, mobilitet av studiestöd, etc.

ASIN sammanställer också statistik, sammanställningar och utredningar avseende studiestöd i Norden. Syftet med samarbetet är att lära av varandra, dra nytta av varandras erfarenheter samt i viss mån att utveckla en gemensam förståelse för och kunskap om varandras studiestödsystem.

Nuvarande arbetsformer

Direktörsmöten

Samarbetet är organiserat i en studiestödskonferens som genomförs vartannat år. Värdskapet för konferensen sker i en turordning mellan länderna (Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island). Mellan de Nordiska mötena träffas direktörerna på direktörsmöten. Bland annat beslutas om inriktningen på de Nordiska mötena och eventuella utredningsområden fastställs.

Direktörsmötet ger ASIN och de mer eller mindre tillfälliga arbetsgrupperna i uppdrag vad som ska utredas under varje tvåårsperiod. Det land som står på tur att arrangera nästa direktörskonferens, är också ansvarig för administrationen av förberedelserna inför mötet.

ASIN

Den permanenta arbetsgruppen ASIN har genom åren haft ett antal skiftande uppdrag. Några stående punkter under en längre tid har varit att sammanställa och uppdatera ett antal översikter om nordiskt studiestöd samt att på uppdrag av Nordiska Ministerrådet och Nordiska Departementsgruppen uppdatera ett antal statistiksammanställningar.

Bland annat används statistik från ASIN som underlag för betalningsordningen mellan de nordiska länderna. Samarbetet på denna punkt syftar i övrigt till att genom olika rapporter och jämförande översikter ge myndigheter och organisationer bra beslutsunderlag.

Ett annat ämne som under en längre tid har varit återkommande är EU och unionsrättens påverkan på det nordiska studiestödet. ASIN har haft som särskild uppgift att följa den EU-rättsliga utvecklingen vad gäller tillämpningen av regelverket för studiestöd samt utvecklingen på utbildningsområdet inom EU. Vidare utväxlar sedan många år de nordiska länderna meddelanden om vilka nordiska medborgare som beviljats studiestöd i ett annat nordiskt land. Syftet med denna rapporteringsrutin är att förhindra att studiestöd betalas ut samtidigt i två länder för samma utbildning. Andra ämnen som
varit aktuella är utlandsstudier och transnationella studier.

Det arbete som utförs inom ASIN redovisas på ett eller annat sätt på de återkommande studiestödskonferenserna.

Nedan redovisas några av de uppdrag som har behandlats under de senaste åren i ASIN.

2000-2002

 • Kundservicegruppens rapport
 • Administrationsgruppens rapport

2004-2006

 • Begränsning av studiestödsshopping för att förhindra dubbla stöd

2006-2008

 • Snabb genomströmning och tidig studiestart

2008-2010

 • Så tryggar vi studiestödet i Norden – erfarenheter om orsaker, åtgärder och omfattning av felaktiga utbetalningar.
 • Nätverket för IT, kommunikation och administration rapport om best practise med olika teman, t.ex. ansökan, inloggning, datafångst och dokumentation, utbetalning, indrivning av skuld samt strategi för kundmöten).

2010-2012

 • Transnationella studier
 • Digitalt förstaval och sociala medier

2012-2014

 • En jämförelse av de nordiska ländernas process avseende studiestöd för studier utomlands
 • Studiestödets påverkan på genomströmningen

2014-2016

 • Kanalstrategier
 • Utlandsprocessen, en fortsättning

2016-2018

 • Studerandeekonomi i de nordiska länderna
 • Flexibilitet i högre utbildning

2018-2022

 • Studerande i utlandet

Om ASIN - norsk

Du har nå kommet til vår møteplass for samarbeid om studiestøtte i Norden. Vi som leder og organiserer dette samarbeidet er en arbeidsgruppe som heter ASIN (Arbeidsgruppen for studiestøtte i Norden). Her inngår representanter fra studiestøttemyndighetene i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Færøyene, Åland og Grønland.

På denne siden finner du arbeidsgruppens og myndighetenes egne utredninger, statistikker vedrørende studiestøtten, ulike regeloversikter, informasjon om møter og konferanser og kontaktinformasjon. Det er denne siden du bruker for å melde deg på våre konferanser.

Samarbeidsplattformen vår inneholder en møte- og konferanseside der du som medlem kan dele og arbeide med dokumenter og informasjon. For å få tilgang til arbeidsmaterialet vårt må du logge deg inn. Når materialet er klart, publiseres det her sånn at alle kan få tilgang.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller kommentarer til siden på info@studiestodinorden.se.

Um ASIN - íslenska

Hetta er felags heimasíðan fyri lestrarstuðulsstovnarnar í Norðurlondum. Tað er arbeiðsbólkurin ASIN, ið skipar fyri hesum samstarvi. ASIN stendur fyri ”Arbejdsgruppe for studiestøtte i Norden” (Arbeiðsbólkur fyri lestrarstuðul í Norðurlondum). Vit eru umboðað av lestrarstuðulsstovnunum í Svøríki, Noregi, Danmark, Finnlandi, Íslandi, Føroyum, Álandi og Grønlandi.

Á hesi heimasíðu finnur tú kanningar, sum arbeiðsbólkurin og lestrarstuðulsstovnarnir hava gjørt, hagtøl yvir lestrarstuðul, ymiskar lógarásetingar, upplýsingar um fundir og ráðstevnur og upplýsingar um hvussu tú fært samband við lestrarstuðulsstovnarnar. Her er eisini møguligt hjá tær at tekna teg til ráðstevnur.

Her á síðunum fevnir okkara samstarv um eitt fundar- og ráðstevnurúm, har limir kunnu luta og arbeiða við skjølum og upplýsingum. Fyri at fáa atgongd til arbeiðstilfarið krevst, at tú ritar inn. Tá ið tilfarið er klárt, verður tað lagt út her á síðurnar, so at øll kunnu fáa gleði av tí.

Hava tit spurningar ella viðmerkingar, kunnu tit seta tykkum í samband við info@studiestodinorden.se.

Meistä - suomalainen

Olet pohjoismaisen opintotukiyhteistyön kohtauspaikalla. Me olemme ASIN (Arbetsgruppen för studiestöd i Norden – Opintotuen pohjoismainen työryhmä) ja me organisoimme tätä yhteistoimintaa. Edustamme Ruotsin, Norjan, Tanskan, Suomen, Islannin, Färsaarten, Ahvenanmaan ja Grönlannin opintotukiviranomaisia.

Näille sivuille on koottu työryhmän tekemiä ja viranomaisten omia opintotukeen liittyviä selvityksiä, tilastoja, erilaisia vertailuja, kokous- ja konferenssimateriaaleja sekä yhteystietoja. Näillä sivuilla voit myös ilmoittautua konferensseihimme.

Sivujemme Yhteistoiminta-alusta sisältää kokous- ja konferenssialueen, jossa voit jakaa ja ylläpitää materiaaleja ja tietoa, kun olet sen jäsen. Jäsenyys edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista. Kun materiaali on valmis, se julkaistaan kaikkien luettavaksi.

Voit ilman muuta ottaa yhteyttä, jos Sinulla on kysyttävää tai kommentteja: info@studiestodinorden.se.