Om webbplatsen

Enligt dataskyddsförordningen har en registrerad person rätt till information, om personuppgifter samlas in från den registrerade.

För att CSN ska kunna handlägga och administrera ärenden om studiestöd och hemutrustningslån, måste CSN hantera vissa personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter finns i studiestödsdatalagen (2009:287) och förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Eftersom CSN är statistikansvarig myndighet för området Studiestöd behöver vi även samla in personuppgifter för att kunna ta fram officiell och övrig studiesocial statistik. Den rättsliga grunden för den behandlingen av personuppgifter finns i lagen (2001:99) om officiell statistik.

CSN behandlar även personuppgifter för att utföra uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i CSN:s myndighetsutövning, i enlighet med artikel 6 dataskyddsförordningen.

CSN är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifter behandlas på rätt sätt . För att bevaka detta har vi dataskyddsombud. Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta dataskyddsombudet via e-post dataskyddsombud@csn.se.

Rätt att begära information om personuppgifter

Du har rätt, att begära information från oss om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Om du vill ha information om dina personuppgifter, kan du skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till oss. Skicka brevet till CSN, Registrator, 851 82 Sundsvall eller e-post till registrator@csn.se.

Rätt att begära rättelse, radering och begränsning av personuppgifter

Du har rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter eller att invända mot behandling av dina personuppgifter.
Har du frågor om eller vill begära någon av åtgärderna ovan kontakta dataskyddsombuden, via e-post dataskyddsombud@csn.se.

Tillsynsmyndighet för personuppgifter?

Om du inte är nöjd med hur CSN hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgifter.

Regler för hantering av personuppgifter

Regler för hur CSN får behandla personuppgifter finns i

  • dataskyddsdirektivet
  • studiestödsdatalagen (2009:287)
  • studiestödsdataförordningen (2009:321)
  • förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar.
  • lagen (2001:99) om den officiella statistiken
  • förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Om kakor (cookies)

Kakor är små textfiler som sparas på besökarens dator. De används också för statistik, eller rent grundläggande funktioner hos en webbplats, till exempel inloggningsfunktioner.

Det finns två typer av kakor:
Sessionskakor, som lagras tillfälligt i datorn under den tid som du är kvar på webbplatsen. De försvinner när webbläsaren stängs.
Kakor som lagras i datorn under en längre tid, fram till ett förbestämt utgångsdatum. De kallas ibland för varaktiga kakor.

Om du inte tillåter att kakor lagras på din dator, kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Tänk då på att du inte kommer att kunna använda inloggningsfunktionen på webbplatsen.

Du kan läsa mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..