Statistik om studiestöd i Norden

Statistiken om studiestöd i Norden är sammanställd av de nordiska studiestödsmyndigheterna.


Statistik om studiestöd i Norden

Om ASIN

ASIN (arbetsgruppen för studiestöd i norden) leder och organiserar samverkan kring studiestödet i Norden.


Om ASINUtredningar och rapporter

Här presenteras ett urval av de utredningar och rapporter som gemensamt tagits fram av de nordiska studiestödsmyndigheterna.


Utredningar och rapporter Länk till annan webbplats.

De nordiska studiestöds-myndigheterna

Här hittar du länkar till de nordiska studiestödsmyndigheternas webbplatser

 

De nordiska studiestödsmyndigheterna