Statistik om studiestöd i Norden

Här presenteras statistik om studiestöd i Norden. Statistiken är sammanställd av de nordiska studiestödsmyndigheterna.

Om statistiken

Här hittar du bland annat statistik om:

  • hur många personer som studerar med studiestöd i de olika nordiska länderna,
  • hur många som studerar med sitt eget lands studiestöd i ett annat nordiskt land,
  • hur många utländska medborgare som har studiestöd i de nordiska länderna,
  • studiestödsbeloppen i respektive land, och
  • hur stora studieskulder låntagarna har.

Antal studiestödstagare

Antal studerande med studiestöd i de nordiska länderna


2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Danmark

443 613

447 393

445 999

442 892

436 575

Finland

288 057

286 262

280 271

276 264

273 582

Island

10 240

9 118

7 053

5 952

5 190

Norge

397 566

393 944

403 112

407 594

411 824

Sverige

427 849

418 383

414 114

415 338

428 342

Färöarna

4 918

-

-

-

-

 

Antal personer med studiestöd

Antal personer med studiestöd

Antalet studerande med studiestöd i nordiska länder under åren 2014/15-2018/19

Number of students receiving financial aid, school years 2014/15–2018/19

Utlandsstuderande med studiestöd

Antal utlandsstuderande på eftergymnasial nivå

Utlandsstuderande 2019

Antal utlandsstuderande på eftergymnasial nivå med studiestöd (högre utbildning) som studerar med studiestöd från nordiska länder, läsåren 2014/15–2018/19 ¹ ²

Number of students receiving student aid for studies abroad, post-secondary education, school years 2014/15–2018/19

¹ Uppgifter om studerande som bedriver delstudier/utbytesstudier i ett annat land saknas för Danmark, Färöarna och Island. I dessa länder räknas dessa i statistiken som studerande i hemlandet. Antalet utlandsstuderande är således underskattat för dessa länder i förhållande till övriga.

² Från och med läsåret 2015/16 har Sverige ändrat klassificeringen av språkstuderandes utbildningsnivå. Tidigare klassificerades samtliga som eftergymnasiala, men från och med den 1 juli 2015 bedöms utbildningsnivån utifrån kursens innehåll. Det har medfört en minskning av utlandsstuderande med studiestöd på eftergymnasial nivå.

Antal utlandsstuderande på eftergymnasial nivå, free-movers

Freemovers

Antal utlandsstuderande på eftergymnasial nivå (högre utbildning) som bedriver studier mot utländsk examen (free-movers) med studiestöd från nordiska länder, läsåren 2014/15–2018/19

Number of free mover students in post-secondary education receiving student aid for studies abroad, school years 2014/15–2018/19

Nordiskt studerandeutbyte

Studerande på eftergymnasial nivå med studiestöd för studier utomlands

Nordiskt studerandeutbyte 1

Studerande på eftergymnasial nivå (högre utbildning) med studiestöd för studier utomlands, fördelat på studier i ett annat nordiskt land och länder utom Norden, läsåret 2018/19¹

Number of students receiving student aid for studies abroad, post-secondary education, by studies in Nordic countries and outside Nordic countries, school year 2018/19

¹Uppgifter om studerande som bedriver delstudier/utbytesstudier i ett annat land saknas för Danmark, Färöarna och Island. I dessa länder räknas dessa i statistiken som studerande i hemlandet. Antalet utlandsstuderande är således underskattat för dessa länder i förhållande till övriga.

Antal utresande och inresande nordiska studerande

Nordiskt studerandeutbyte 2

Studerande på eftergymnasial nivå (högre utbildning) i nordiska länder med studiestöd för studier utomlands, antal utresande och antal inresande nordiska studerande, läsåret 2018/19 ¹

Number of students receiving student aid for studies abroad, post-secondary education, incoming and outgoing students per country, school year 2018/19

¹Uppgifter om studerande som bedriver delstudier/utbytesstudier i ett annat land saknas för Danmark, och Island. I dessa länder räknas dessa i statistiken som studerande i hemlandet. Antalet utlandsstuderande är således underskattat för dessa länder i förhållande till övriga. Det innebär också att antalet inresande är för lågt för övriga nordiska länder eftersom studerande med danskt respektive isländskt studiestöd saknas.

Antal utresande och inresande free-movers

Nordiskt studerandeutbyte 3

Antal utresande respektive inresande examensstuderande (free-movers) som studerar i andra nordiska länder med portabelt studiestöd, läsåret 2018/19

Number of students receiving student aid for studies abroad, free mover students in post-secondary education, incoming and outgoing students per country, school year 2018/19

Dokument
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Nordisk statistik om studerandeutbyte i Norden.pdf Pdf, 262 kB, öppnas i nytt fönster. (262 kB)

Utländska medborgare med nordiska studiestöd

Antal utländska medborgare med studiestöd från nordiska länder

Utländska medborgare med nordiska studiestöd 1

Antal utländska medborgare med studiestöd från nordiska länder, läsåren 2014/15–2018/19

Number of foreign citizens receiving student aid, school years 2014/15–2018/19

Antal utländska medborgare med studiestöd från nordiska länder

Utländska medborgare med nordiska studiestöd 2

Antal utländska medborgare med studiestöd från nordiska länder, fördelat på studiestöd i respektive land och studiestöd för studier utomlands, läsåret 2018/19

Number of foreign citizens receiving student aid, by domestic studies and studies abroad, school year 2018/19

Studielån och studieskulder

Genomsnittlig studieskuld, euro

Studielån 1

Genomsnittlig studieskuld (samtliga låntagare), euro, 2013-2018

Average debt, all borrowers, euro, 2013–2018

Genomsnittlig studieskuld för nyutexaminerade högskolestuderande, euro

Studielån 2

Genomsnittlig studieskuld för nyutexaminerade högskolestuderande, euro, 2013-2018

Average debt at start of repayment, euro, 2013–2018

Dokument
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Nordisk statistik om studielån och studieskulder 2018.pdf Pdf, 249 kB, öppnas i nytt fönster. (249 kB)

Allmänna studiestödsjämförelser