Statistik om studiestöd i Norden

Här presenteras statistik om studiestöd i Norden. Statistiken är sammanställd av de nordiska studiestödsmyndigheterna.

Om statistiken

Här hittar du bland annat statistik om:

  • hur många personer som studerar med studiestöd i de olika nordiska länderna,
  • hur många som studerar med sitt eget lands studiestöd i ett annat nordiskt land,
  • hur många utländska medborgare som har studiestöd i de nordiska länderna,
  • studiestödsbeloppen i respektive land, och
  • hur stora studieskulder låntagarna har.

Antal studiestödstagare

Antal studerande med studiestöd i de nordiska länderna


2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Danmark

442 892

436 575

422 181

424 541

407 887

Finland

276 264273 582

281 349

293 560

291 310

Island

5 9525 190

5 049

6 105

5 772

Norge

407 594411 824

416 805

427 305

429 815

Sverige

415 338428 342

461 091

529 488

517 718    


Antal personer med studiestöd

Studielån 2

Antalet studerande med studiestöd i nordiska länder under åren 2017/18-2021/22

Number of students receiving financial aid, school years 2017/18–2021/22

Utlandsstuderande med studiestöd

Antal utlandsstuderande på eftergymnasial nivå

Utlandsstuderande 2019

Antal utlandsstuderande på eftergymnasial nivå med studiestöd (högre utbildning) som studerar med studiestöd från nordiska länder, läsåren 2017/18–2021/22 ¹

Number of students receiving student aid for studies abroad, post-secondary education, school years 2017/18–2021/22

¹ Uppgifter om studerande som bedriver delstudier/utbytesstudier i ett annat land saknas för Danmark, Färöarna och Island. I dessa länder räknas dessa i statistiken som studerande i hemlandet. Antalet utlandsstuderande är således underskattat för dessa länder i förhållande till övriga.

 

Antal utlandsstuderande på eftergymnasial nivå, free-movers

Freemovers

Antal utlandsstuderande på eftergymnasial nivå (högre utbildning) som bedriver studier mot utländsk examen (free-movers) med studiestöd från nordiska länder, läsåren 2017/18–2021/22

Number of free mover students in post-secondary education receiving student aid for studies abroad, school years 2017/18–2021/22

Nordiskt studerandeutbyte

Studerande på eftergymnasial nivå med studiestöd för studier utomlands

Nordiskt studerandeutbyte 1

Studerande på eftergymnasial nivå (högre utbildning) med studiestöd för studier utomlands, fördelat på studier i ett annat nordiskt land och länder utom Norden, läsåret 2021/22¹

Number of students receiving student aid for studies abroad, post-secondary education, by studies in Nordic countries and outside Nordic countries, school year 2021/22

¹Uppgifter om studerande som bedriver delstudier/utbytesstudier i ett annat land saknas för Danmark, Färöarna och Island. I dessa länder räknas dessa i statistiken som studerande i hemlandet. Antalet utlandsstuderande är således underskattat för dessa länder i förhållande till övriga.

Antal utresande och inresande nordiska studerande

Nordiskt studerandeutbyte 2

Studerande på eftergymnasial nivå (högre utbildning) i nordiska länder med studiestöd för studier utomlands, antal utresande och antal inresande nordiska studerande, läsåret 2021/22 ¹

Number of students receiving student aid for studies abroad, post-secondary education, incoming and outgoing students per country, school year 2021/22

¹Uppgifter om studerande som bedriver delstudier/utbytesstudier i ett annat land saknas för Danmark, och Island. I dessa länder räknas dessa i statistiken som studerande i hemlandet. Antalet utlandsstuderande är således underskattat för dessa länder i förhållande till övriga. Det innebär också att antalet inresande är för lågt för övriga nordiska länder eftersom studerande med danskt respektive isländskt studiestöd saknas.

Antal utresande och inresande free-movers

Nordiskt studerandeutbyte 3

Antal utresande respektive inresande examensstuderande (free-movers) som studerar i andra nordiska länder med portabelt studiestöd, läsåret 2021/22

Number of students receiving student aid for studies abroad, free mover students in post-secondary education, incoming and outgoing students per country, school year 2021/22

Dokument
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Nordisk statistik om studerandeutbyte i Norden 2021 22.pdf Pdf, 390 kB, öppnas i nytt fönster. (390 kB)

Utländska medborgare med nordiska studiestöd

Antal utländska medborgare med studiestöd från nordiska länder

Utländska medborgare med nordiska studiestöd 1

Antal utländska medborgare med studiestöd från nordiska länder, läsåren 2017/18–2021/22

Number of foreign citizens receiving student aid, school years 2017/18–2021/22

Antal utländska medborgare med studiestöd från nordiska länder

Utländska medborgare med nordiska studiestöd 2

Antal utländska medborgare med studiestöd från nordiska länder, fördelat på studiestöd i respektive land och studiestöd för studier utomlands, läsåret 2021/22

Number of foreign citizens receiving student aid, by domestic studies and studies abroad, school year 2021/22

Studielån och studieskulder

Genomsnittlig studieskuld, euro

Studielån 1

Genomsnittlig studieskuld (samtliga låntagare), euro, 2016-2018 samt 2021

Average debt, all borrowers, euro, 2016–2018 samt 2021

Dokument
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Nordisk statistik om studielån och studieskulder.pdf Pdf, 332 kB, öppnas i nytt fönster. (332 kB)

Allmänna studiestödsjämförelser